Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne hjemmeside drives af Perfetti Van Melle Danmark ApS (i det følgende benævnt "PVM").

PVM bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det.

Denne Privatlivspolitik forklarer, hvilke og hvordan personoplysninger indsamles og behandles af PVM som dataansvarlig.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Herunder kan du finde PVM's kontaktoplysninger:

Navn: Perfetti Van Melle Europe GmbH

Adresse: Hardstrasse 201, 8005 Zürich

Telefon: Telefon: +41 43 547 20 84

E-mail til den databeskyttelsesansvarlige: pvmdpo@perfettivanmelle.com

BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

”Personoplysninger” omfatter alle oplysninger, ud fra hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres.

Afhængigt af de tjenester, der leveres på denne hjemmeside, kan PVM behandle forskellige former for Personoplysninger såsom navn, adresse, alder, e-mailadresse, telefonnummer, IP- eller cookie-identifikatorer osv.

FORMÅL MED DATABEHANDLINGEN OG JURIDISK GRUNDLAG

PVM kan behandle dine Personoplysninger til forskellige formål, f.eks.:

 • Til at besvare dine spørgsmål og klager
 • Til at administrere din deltagelse i en konkurrence/kampagne
 • For at administrere din konto
 • For at administrere abonnementet på nyhedsbrevet
 • For at administrere din ansøgning om ansættelse
 • For at forbedre vores produkter
 • For at muliggøre korrekt funktionalitet af hjemmesiden.

Afhængigt af formålet vil PVM behandle dine Personoplysninger baseret på:

 • dit samtykke: udtrykkeligt givet efter forudgående information.
 • kontraktforhold: etableret for at levere noget, som du udtrykkeligt har anmodet om
 • juridisk forpligtelse: for at være i overensstemmelse med specifikke love/regler
 • PVM-forretningens legitime interesse.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

PVM er forpligtet til at beskytte mindreåriges privatliv.

På hjemmesiden kan du finde afsnit, der kun er tilgængelige, hvis du har det alderskrav, der er angivet i det pågældende afsnit.

Når behandlingen af Personoplysninger er baseret på samtykke, er en sådan behandling kun lovlig, hvis du har den nødvendige alder til at give samtykket. Derimod skal du være opmærksom på, at dette samtykke skal gives eller godkendes af indehaverne af forældremyndigheden over dig.

Hvis du er mindreårig, bør du gennemgå vilkårene i denne Privatlivspolitik med dem, der har forældremyndigheden, for at sikre, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme vores brugeres alder, kan vi udføre verifikationskontrol.

OPBEVARINGSPERIODE

Perioden for opbevaring af Personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen.

PVM sletter dine Personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet, undtagen i de tilfælde, hvor PVM er nødt til at opbevare Personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser. I sådanne tilfælde vil du finde de specifikke kriterier for opbevaring i den dedikerede informative meddelelse.

MODTAGERE

Dine Personoplysninger må kun videregives eller behandles af personer, der er autoriseret af PVM, eller af tredjeparter, der kan få adgang til og behandle dem på vegne af PVM.

I alle disse tilfælde vil behandlingen af Personoplysninger kun ske for at opfylde formålet med behandlingen.

Personoplysninger, der behandles af PVM, kan overføres eller kommunikeres til andre virksomheder i PVM GROUP og tredjeparter, der direkte støtter PVM's aktiviteter og udvikling af hjemmesider.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vær opmærksom på, at dine Personoplysninger eller dele heraf kan blive videregivet til tredjelande, hvor de ovennævnte modtagere befinder sig.

Skulle dette være nødvendigt, vil det ske i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser om databeskyttelse.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • At få en bekræftelse fra PVM om, hvorvidt dine Personoplysninger bliver behandlet eller ej.
 • At anmode PVM om at rette, udfylde eller opdatere dine PersonoplysningerAt bede PVM om at slette dine Personoplysninger uden unødig forsinkelse
 • At bede PVM om helt eller delvist at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger
 • At modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at bede PVM om at overføre Personoplysningerne til en anHvis du ikke er EU-borger, kan du have andre rettigheder, der supplerer dem, der er nævnt ovenfor.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at sende en skriftlig meddelelse til PVM's adresse eller ved at sende en e-mail til databeskyttelseskontoret (Data Protection Office) gennem mailen pvmdpo@perfettivanmelle.com.

PVM forbeholder sig retten til når som helst at verificere sandfærdigheden af de afgivne Personoplysninger.

COOKIES

Denne hjemmeside gør brug af cookies og andre identifikatorer i henhold til de oplysninger, du kan finde i Cookiepolitikken.

OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

PVM kontrollerer regelmæssigt sin egen Privatlivs- og Sikkerhedspolitik og gennemgår den om nødvendigt i overensstemmelse med de ændringer, der indføres af loven, organisationen eller foranlediget af den teknologiske udvikling. Husk venligst altid at læse den senest opdaterede version.