Juridisk meddelese

Ejeren af denne hjemmeside dk.v6.com ("Hjemmesiden") er Perfetti Van Melle Europe GmbH, en virksomhed der tilhører PERFETTI VAN MELLE GROUP ("PVM GROUP"), med følgende identifikationsdata:

Registreret kontor: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz

Momsnummer: CHE-237.902.010

Telefon: +41 43 547 20 84

Registreringsoplysninger: CH-020-4080951-4

ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Denne juridiske meddelelse regulerer brugerens ("Brugeren") adgang til og brug af Hjemmesiden med det formål at give Brugeren oplysninger om PVM GROUP, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampagner.

Ved at tilgå og bruge Hjemmesiden accepterer Brugeren vilkårene i denne Juridiske meddelelse, samt Hjemmesidens Privatlivspolitik og Cookiepolitik.

Brugeren er forpligtet til omhyggeligt at læse Hjemmesidens Juridiske meddelelse, Privatlivspolitik og Cookiepolitik, da disse til enhver tid kan tilpasses og/eller ændres. Hvis Brugeren ikke accepterer betingelserne i den Juridiske meddelelse, kan Brugeren ikke bruge Hjemmesiden eller dens indhold.

HJEMMESIDENS ANVENDELSE OG FUNKTION

Brugeren accepterer at gøre omhyggeligt brug af Hjemmesiden og af de oplysninger, den indeholder, Brugeren er underlagt dens regler og denne Juridiske meddelelse samt alle andre nødvendige betingelser, som PVM kan etablere til dette formål på Hjemmesiden.

Desuden må Brugeren ikke begå nogen lovovertrædelser med det formål at beskadige, misbruge og/eller overbelaste Hjemmesiden eller på nogen måde forhindre dens normale brug og funktionalitet.

Brugeren informeres om, at hvis den Juridiske meddelelse, Privatlivspolitikken eller Cookiepolitikken ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser, der er angivet på Hjemmesiden, ikke overholdes, forbeholder PVM sig retten til at begrænse, suspendere og/eller afslutte Brugerens adgang til Hjemmesiden og gøre brug af alle tekniske foranstaltninger, der er nødvendig for at gøre det.

PVM bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden fungerer korrekt, at fejl undgås eller rettes hurtigt, og at indholdet på Hjemmesiden opdateres løbende. Dog garanterer PVM ikke tilgængeligheden eller kontinuiteten af adgangen til Hjemmesiden og kan ikke udelukke fejl i forbindelse med indholdet eller garantere, at det vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.

ANSVARLIGHED

Adgangen til Hjemmesiden og brugen af enhver information eller mekanisme, der findes på den, udføres under Brugerens eksklusive ansvar.

PVM er ikke ansvarlig for skader og/eller tab, der kan opstå direkte eller indirekte som følge af adgang til eller brug af oplysningerne på Hjemmesiden, og især for oplysninger, der vedrører tredjeparter, der ikke er PVM, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er produceret af operativsystemer eller forårsaget af virus og/eller angreb på systemet. Ligeledes er PVM ikke ansvarlig for skader, som Brugeren måtte lide på grund af utilstrækkelig brug af Hjemmesiden, service- eller dækningsproblemer, afbrydelser, manglende eller defekt forbindelse og/eller internetforbindelsen.

Desuden er PVM ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab på Brugerens software og/eller hardware som følge af adgang til og brug af Hjemmesiden.

Brugeren er ansvarlig for skader eller tab af enhver art, som PVM til enhver tid måtte lide som følge af overtrædelse af nogen af de forpligtelser, som Brugeren er underlagt i henhold til denne Juridiske meddelelse, samt alle andre betingelser angivet på Hjemmesiden og/eller gældende lovgivning.

POLITIK VEDRØRENDE LINKS

a) Links til Hjemmesiden

Alle tredjeparter, der har til hensigt at inkludere et link til Hjemmesiden ("Linkende Hjemmeside") fra en hjemmeside, skal indhente forudgående skriftligt samtykke fra PVM, overholde gældende lovgivning og må under ingen omstændigheder kunne gemme deres eget eller tredjeparts indhold, der: (i) er ulovligt, skadeligt, voldeligt, racistisk, diskriminerende, nedværdigende, af seksuel karakter osv. og/eller (ii) er upassende eller uegnet i forhold til PVM’s aktiviteter.

Linket betyder på ingen måde, at PVM støtter, promoverer, garanterer, overvåger og/eller anbefaler indholdet og/eller tjenesterne på den Linkende Hjemmeside, eller er ansvarlig for indholdet på den.

I tilfælde af manglende overholdelse af nogen af de førnævnte betingelser, vil PVM straks tilbagetrække det samtykke, der er givet til den Linkende Hjemmeside, som vil være forpligtet til at slette linket.

b) Links til andre hjemmesider

På Hjemmesiden kan der være andre links, der giver Brugeren adgang til andre hjemmesider ("Linkede Hjemmesider").

Eksistensen af Linkede Hjemmesider indebærer ikke på nogen måde anbefaling, promovering, identifikation og/eller overensstemmelse fra PVM’s side med de erklæringer, indhold og/eller tjenester, der leveres via de Linkede Hjemmesider. Som følge heraf er PVM ikke ansvarlig for indholdet og andre betingelser på de Linkede Hjemmesider, og derfor er Brugeren den eneste person, der er ansvarlig for at kontrollere og acceptere dem efter at have fået adgang til og brugt dem.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende design, databaser, underliggende computerprogrammer (herunder kildekoder) samt de forskellige elementer, der udgør Hjemmesiden (tekster, grafik, fotografier, videoer, lydoptagelser, farvekombinationer osv.) ("Indhold"), samt strukturen, udvælgelsen og rækkefølgen af disse, ejes af PVM, PVM GROUP eller dets licensgivere. Alle logoer, der er inkluderet på Hjemmesiden (såsom, men ikke begrænset til, varemærker og/eller design), tilhører PVM, PVM GROUP eller dets licensgivere.

Brugen af Hjemmesiden indebærer ikke tildeling af nogen rettigheder i forbindelse med Hjemmesiden eller dens Indhold.

Det er strengt forbudt for Brugeren at reproducere, transformere, distribuere, kommunikere offentligt, gøre tilgængelig, udtrække og/eller foretage nogen anden form for ikke-autoriseret spredning eller brug af Hjemmesiden, dens Indhold og/eller PVM’s logoer.

Uautoriseret brug af Indholdet, Hjemmesiden og/eller PVM’s logoer samt enhver skade på PVM's og/eller PVM GROUP's intellektuelle ejendomsrettigheder kan give anledning til udøvelse af de tilsvarende juridiske handlinger og ansvar, der kan opstå som følge heraf.

UGYLDIGHEDSKLAUSUL

Hvis en af klausulerne i denne Juridiske meddelelse erklæres helt eller delvist ugyldig, vil denne ugyldighed eller annullering kun påvirke den pågældende bestemmelse eller del af den, mens alt andet vil forblive opretholdt, og kun bestemmelsen eller dele deraf skal tages i betragtning. I denne forbindelse vil kun den ugyldige bestemmelse i denne Juridiske meddelelse være ugyldig, og ingen anden del eller bestemmelse i den vil være ugyldig, ugyldig, skadet eller påvirket på grund af ugyldigheden eller annulleringen, undtagen i det tilfælde, hvor det bliver afgørende at påvirke denne Juridiske meddelelse som helhed.