Oplysninger om behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, informerer Perfetti van Melle Benelux B.V. (herefter ”PVM”) fortæller, at de personlige oplysninger (i det følgende benævnt ”Personoplysninger”) oplyst til PVM vil blive indsamlet og behandlet under kontrol af PVM i overensstemmelse med følgende:

a. Formål og lovlighed af behandling

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for håndtering af forholdet mellem dig og PVM. For ordentligt at håndtere denne relation, vil PVM behandle personoplysninger, der også kan omfatte særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og religiøse overbevisning.

Behandlingen af personoplysninger kan ske elektronisk og manuelt baseret på logiske og funktionelle kriterier i overensstemmelse med de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, og altid i overensstemmelse med de relevante love om databeskyttelse.

b. Omfanget af kommunikation og formidling af data.

Personoplysningerne behandles kun af personale, der er autoriseret af PVM, eller af tredjepartsvirksomheder (herunder andre PVM-koncerner), institutioner eller fagfolk, der som databehandlere udfører specifikke behandlingstjenester eller aktiviteter, der supplerer de formål, der henvises til ovenfor.

De personlige data vil ikke blive videregivet på nogen måde.

c. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland

Det kan også være nødvendigt for håndtering af vores forhold, at nogle af personoplysningerne overføres til tredjelande, hvor andre Perfetti Van Melle Gruppe-selskaber eller PVM-partnere er placeret.

d. Opbevaringsperiode

Personoplysningerne opbevares så længe forholdet er i kraft. Derefter holdes personoplysningerne kun så længe, som det er nødvendigt for at overholde enhver lovbestemmelse, der kan pålægge PVM forpligtelsen til at opbevare personoplysningerne i længere tid.

e. Databeskyttelsesrettigheder

PVM oplyser, at du har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller ved at sende en mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com til den databeskyttelsesansvarlige.

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Ved underskrift af nærværende dokument, giver du dit samtykke til behandling af personoplysninger med henblik herpå. PVM informerer dig om, at du til enhver tid kan tilbagekalde det nævnte samtykke.